Βυτιοφόρα φορτηγά μεταφοράς καυσίμου από την Ισπανία